Hari Om, I am migrating my blog from www.samirsinh-dattopadhye.blogspot.com to www.aniruddhafriend-samirsinh.com. The old blog will be available for a week for old references and thereafter it will be redirected to new blog

Thursday, 9 August 2012

साईनाथ सद्‌गुरु

बापू (अनिरुद्धसिंह), सूचितदादा व मी, काकांच्या समाधीस्थानमला नमस्कार करताना
ज श्रीकृष्ण जयंती; श्रावणातील कालाष्टमी म्हणजेच गोकुळ अष्टमी. आज सर्व बापू (अनिरुद्धसिंह) कुटुंबीयांकरिता हा एक विशेष दिवस. आजच्याच दिवशी आद्यपिपांचे म्हणजे "काकांचे" निर्वाण झाले; मी, दादा त्यांना "काका" म्हणूनच हाक मारत असू.
काकांची एक गोष्ट मी लहान असताना नेहमीच आश्चर्यकारक वाटायची. रोज झोपताना ते साईनाथांच्या फोटोकडे बघत झोपायचे आणि दिवा बंद करायला सांगायचे. हे दिवा बंद करायचं काम ब-याचदा माझ्याकडे असायचं. मी दिवा बंद केला की कधी कधी पुन्हा लावायला सांगायचे. साईनाथांचं दर्शन घेताना त्यांना समाधान व्हायचं नाही. असं ब-याचदा घडायचं. मला वाटायचं रोजचा "तोच, तोच" फोटो बघतानाही त्यांना असं का करायला लागतं? आता त्या गोष्टी कळतात. हाच तो फोटो जो काकांच्या वडिलांनी साईनाथांचा हात लावून घेतला होता; जो आमच्या ठाण्याच्या घरी, घर झाल्यापासून म्हणजे १९६६ पासून लावलेला होता.

जेव्हा काकांच्या निर्वाणाचा दिवस जवळ आला तेव्हा बापूंनी (अनिरुद्धसिंह) तो फोटो ठाण्याहून मागवून घेतला व काकांच्या खोलीत त्यांच्या समोर लावला. काका जे समजायचे ते समजून चुकले, त्यांना अत्यंत आनंद झाला. फोटो बघून ते एवढे गहिवरले की त्यांना त्यांचे अश्रू आवरताच येईनात. निर्वाणाच्या आदल्या दिवशी काकांनी माझ्यासमोर बापूंना (अनिरुद्धसिंह) विचारलं की "बापू अजून किती दिवस?" त्या वेळेस पहाटे बापूंनी (अनिरुद्धसिंह) माझ्यासमोर काकांना सांगितले की "आता काही तासच उरले आहेत." तेव्हा काकांनी अत्यंत समाधानाने माझा हात बापूंच्या (अनिरुद्धसिंह) हातात दिला; ही माझ्याकरिता काकांनी मला दिलेली सर्वात मोठी गोष्ट होती.

काकांच्या नित्य पठणातील स्वत:ची श्रीसाईसच्चरिताची पोथी
काकांनी वयाच्या बाराव्या वर्षी म्हणजे १९४५ साली श्रीसाईसच्चरिताचे दरवर्षी कमीतकमी चार सप्ताह करण्याचा संकल्प केला. श्रीसाईसच्चरितात सांगितल्याप्रमाणे रामनवमी, गुरुपौर्णिमा, गोकुळाष्टमी व दसरा या दिवशी सप्ताहाची सांगता व्हायची. मला आठवतंय.

जया मनी स्वहितविचार l तेणें हा ग्रंथ वाचावा साचार l
जन्मोंजन्मीं साईंचे उपकार l आनंदनिर्भर आठवील ll 
या गुरुपौर्णिमा गोकुळअष्टमी l पुण्यतिथी रामनवमी 
l या साईंच्या उत्सवी नियमीं l ग्रंथ निजधामीं वाचावा ll

काही वर्षं तर काकांनी सप्ताह (श्रीसाईसच्चरिताचे पारायण) शिरडीला द्वारकामाईत कोळंब्याच्या बाजूच्या भिंतीला टेकून केलेला होता. आम्ही सर्व म्हणजे आई, दादा व मी त्यांच्या पठणाच्या वेळेस त्यांच्या बाजूला बसलेले असायचो. तो काळ साधारण १९७० ते १९७५चा होता. त्यानंतर मात्र शिरडीत येणार्‍या साईभक्तांची संख्या खूपच वाढू लागली व पूर्ण सप्ताह तिथे बसून करणं अशक्य होऊ लागलं. त्यानंतर मात्र जसं शक्य होईल तसं मोजके अध्याय काका द्वारकामाईत बसून वाचायचे. अजूनही ते पठण माझ्या कानात घुमतंय. मला श्रीसाईसच्चरिताची गोडी लागली ती काकांच्या या पारायणामुळे व नित्य पठणामुळे. साईनाथांच्या, बाबांच्या या शिरडीशी अशा प्रकारे आमची नाळ बांधली गेली. वर्षातून कमीतकमी दोनदा तरी आमची शिरडीची वारी व्हायचीच.

श्रीसाईसच्चरितातील ३५व्या अध्यायातील २१८ ते २२२ ह्या ओव्या त्यांच्या खूपच आवडीच्या होत्या.

हा सच्चरित मार्ग धोपट । जेथें जेथें याचा पाठ |
तेथेंच द्वारकामाईचा मठ | साईही प्रकट निश्चयें ।।
तेथेंच गोदावरीचें तट । तेथेंच शिरडी क्षेत्र निकट ।
तेथेंच साई धुनीसकट । स्मरतां संकट निवारी ॥
जेथें साईचरित्रपठण । तेथें सदैव साईनिवसन ।
श्रद्धापूर्वक चरित्रावर्तन । करितां तो प्रसन्न सर्वभावें ।।
स्मरतां साई स्वानंदघन । जपतां तन्नाम अनुदिन ।
नलगे इतर जपतप-साधन । धारणाध्यान खटपट ॥
साईचरणीं ठेवूनि प्रीती । जे जे या साईंची विभूती ।
नित्यनेमें सेविती लाविती । ते ते पावती मनेप्सित ॥

आणि ह्या ओव्या काका अक्षरश: जगले.

काका "श्रीसाईस्तवन मंजिरी"देखील अतिशय सुंदर म्हणायचे. दादाला व मला त्यांनीच श्रीसाईस्तवन मंजिरी म्हणण्यास सांगितले होते; व आमच्या नित्य पठणात इतर स्तोत्रांबरोबरच ह्याही स्तोत्रांचे पठण होते.

१३ नोव्हेंबर २०००ला बापूंनी (अनिरुद्धसिंह) काकांची पिपिलीका पांथस्थ पदावर नियुक्ती केली. तेव्हापासून काकांचा एक वेगळाच आध्यात्मिक प्रवास चालू झाला. काका खूप शांत झाले. २००४ साली बापूंच्या (अनिरुद्धसिंह) सांगण्यावरून त्यांनी मला गुरुमंत्र दिला; तीही श्रीसाईसच्चरिताचीच ओवी (११वा अध्याय, ओवी १५२)


पुरेल अपूर्व इच्छित काम । व्हाल अंतीं पूर्ण निष्काम ।
पावाल दुर्लभ सायुज्यधाम । अखंड राम लाधाल ।

सगळ्या श्रद्धावान बापूभक्तांचं ह्या "श्रीसाईसच्चरिताशी" एक विशेष आणि दृढ नातं आहे. बापूंनी  (अनिरुद्धसिंह) श्रीसाईसच्चरितातील पंचशील परीक्षा चालू केल्या, त्याही "श्री साई समर्थ विज्ञान प्रबोधिनीच्या" माध्यमातून. प्रॅक्टिकल्सची लेक्चर्सही बापूंनी (अनिरुद्धसिंह) घेतली व ती लेक्चर्स संकलित करून श्रीसाईसच्चरिताचं प्रॅक्टिकल बुक तयार झालं; हजारो श्रद्धावान ह्या परीक्षेला बसले. १९९६ साली पहिली रसयात्रा झाली तीही शिरडीचीच; त्या वेळेला हजर असलेल्या श्रद्धावानांना बापूंनी (अनिरुद्धसिंह) साई आणि शिरडी समजावून सांगितले. आता तर बापूंची (अनिरुद्धसिंह) हिंदीतील प्रवचनंही चालू आहेत तीही श्रीसाईसच्चरितावरच. म्हणूनच आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून ह्या साईसच्चरितावरील फोरम चालू करत आहोत; बुधवार, १५ ऑगस्ट २०१२ या दिवसापासून आणि फोरमचं नाव असेल "साई - द गाईडींग स्पिरीट ("Sai - The Guiding Spirit").

27 comments:

DIPAK said...

Thanks Samirdada

Your Blog inspires us greatly.

ShreeRam

Pra-saad Aher said...

Dada, Hari OM

Priyamwadaveera said...

Hari OM.
We all are very much blessed by Bappa's this idea. This forum is definitely a media for all of us to understand our Bappa, be very near to HIM, live life as per HIS wish, learn to forget and forgive when required, learn to let others live, enjoy our every moment as ANIRUDDHA moment, BE HIS VANARSAINIK.
Shri Ram. Love you lotsa my Bappa.

Dr.Namita Joshi said...

Hari om dada,

This is definatly bestest news fr all shraddhavans.

Shree ram..eagerly waiting for this forum .

Sagar Patil, Dubai said...

Hari Om Samirdada,

This is a great concept and we all shraddhavans are eagerly waiting for the same..

Shri ram.

Shyamkant Matondkar said...

Hari Om Dada
Shree Ram for sharing this glimpses of AdyaPipadada to us.
This little know information about AdyaPipadada and the new forum are yet another precious gift to us all from your blog...We are truely blessed to get all this ...Shree Ram.

nri2008 said...

Hari Om Dada

We pray that drops of nectar will always flow unceasingly from your blog due to PP Bapu's love and affection fpr us Bhaktas.

Shree Ram

Ramsinh

Prasad Kolte said...

Hari Om Dada, Shree Ram for starting this new forum. We are sure that it is going to guide us a lot. Shree Ram..

suneeta said...

हरि ओम, दादा. श्रीसाईसच्चरित हा आम्हां सर्वांचाच अत्यंत जिव्हाळ्याचा विसावा, ज्यातुन आमच्या साई-अनिरुद्धाच्या गोष्टी समजातात, त्याबद्दल अधिक जाणुन घेण्यासाठी मन नेहमीच आतुर असते आणि धाव घेते. आमची ही पिपासा तुम्ही ह्या blog च्या द्वारे रोज पुरविता. blog चे नविन नामकरण ही खूपच APT आहे. श्रीकृष्ण जन्माच्या दिवशी तुम्ही काका उर्फ आद्यपिपांबद्दल लिहालच असे मनापासून वाटत होते. आज खरोखरच आद्यपिपांमुळे , त्यांच्या पिपासातील अभंगामुळे बापूंवर कसे प्रेम करावे हे कळते, "भक्तीच्या ह्या वाटा दावाव्या मज सुभटा " ह्याचा अर्थ थोडासा तरी समजू लागतो.
श्रीसाईसच्चरितातील ३५व्या अध्यायातील २१८ ते २२२ ह्या ओव्या काकांच्या खूपच आवडीच्या ओव्या म्हणजे ग्वाहीच आहे जणू की बापू सदैव आपल्या संगेच आहे.
दादा, खूप मन:पूर्वक श्रीराम.
मना ह्या कैसे आवरु ओढ घेई तुझ्या चरणी, तुझ्या चरणांची पूजा हाचि माझा कल्पतरू हे मीनावैनींचे बोल , आद्यपिपांच्या संगे आणि तुम्ही दाखवत असलेल्या मार्गावरच साध्य व्हावे हीच बापूं चरणी विनंती.

Sailee Paralkar said...

हरी ओम दादा, आद्यपिपादादांच्या आयुष्यातील तुम्ही सांगितलेले काही प्रसंग वाचून खूप भरून आले. त्यांचे बापूंवर असलेल्या प्रेमाला तोड नाही. त्यांचे 'पिपासा' मधील अभंग ऐकूनच खूप गहिवरून येते.
श्री साईसच्चरितावर आधारित फोरम म्हणजे आमच्यासाठी पर्वणीच आहे. आम्ही त्याची आतुरतेने वाट बघत आहोत.

Vidula Samudra said...

हरी ओम दादा!!
श्री साई सत्चारित्र आणि श्री साईबाबा ह्या विषयावर फोरम म्हणजे सर्व श्रद्धावान भक्तांना आनंदाची मेजवानी च आहे..
आपल्या Busy Time Shedule मध्ये आपण हे सुरु करत आहात त्या करता आम्ही खरच मनापासून आभारी आहोत..
आता खरच सद्गुरूच्या भांडारातून खूप मौल्यवान रत्ने भरभरून लुटता येणार आहेत... श्रीराम..........

एक बापुभक्त
विदुला येवलेकर

SHANKAR said...

हरि ओम, दादा. श्रीसाईसच्चरित हा आम्हां सर्वांचाच अत्यंत जिव्हाळ्याचा विसावा, ज्यातुन आमच्या साई-अनिरुद्धाच्या गोष्टी समजातात, त्याबद्दल अधिक जाणुन घेण्यासाठी मन नेहमीच आतुर असते आणि धाव घेते. आमची ही पिपासा तुम्ही ह्या blog च्या द्वारे रोज पुरविता. blog चे नविन नामकरण ही खूपच APT

prakashg said...

हरी ओम
दादा ,
सर्व प्रथम अनिरुद्ध शुभेछा या अप्रतिम ब्लॉग साठी खूपच मार्गदर्शक ठरेल हा फोरम .
खूप खूप श्रीराम

प्रकाशसिंह पाटणकर

Mrs. Reshma Harchekar-Narkhede said...

हरि ॐ, Sai - The Guiding Spirit....
दादा अतिशय सुंदर आणि APT नाव फोरमसाठी निवडले आहे. या बातमीसाठी खुप खूप श्रीराम....खरचं आतुरतेने वाट पाहत आहोत. साईसच्चरित्र पंचशील परिक्षेला बसताना पूवी आम्ही चर्चा करण्यास बसायचो. मात्र आता ते शक्य होत नाही. पण या फोरमच्या माध्यमातून पुन्हा चर्चा करण्याची संधी मिळणार आहे आणि ही चर्चा ग्लोबल आहे. म्हणजे दूर देशात असणार्‍या श्रद्धावान मित्रांचे व्हू ऐकण्यास मिळतीय....

Swapnil said...

हा सच्चरित मार्ग धोपट । जेथें जेथें याचा पाठ |
तेथेंच द्वारकामाईचा मठ | साईही प्रकट निश्चयें ।।

नावाप्रमाणेच हा फोरम खरंच दिग्दर्शन करणारा असेल. ह्यात होणारी चर्चा ज्ञानपूर्ण भक्ती वाढवणारी ठरेल.

Amruta Kanade said...

हरी दादा,
श्रीसाईसच्चरित मधील गोष्टी ऐकायला सगळ्याच श्रद्धावानांना खूप आवडते आणि आता त्यामागील भावार्थ समजून घेयला ह्या discussion फोरम चा खूप उपयोग होईल.
thanks dada for such a great news

Sandeep Deokar said...

shree ram,
dada,
ashyach sandhichi vat baghat hoto.

Sandeep Deokar said...

haru om,
Apratim idea

komal rangankar said...

Hari om Dada,shri Ram thats a great new .Now through your blog we can get ourselves connect from which ever place we are.
Dada your blog is an source of Inspiration and energy for us.

Adv Sarang Dileep Vaidya said...

Hariom dada,aprateem idea.MUCH eagerly waiting for 15th AUG. Amhi shradhawan kharya arthi ya divshi adnyanatun mukta hou...GREAT opportunity to understand Bapu,SAI CHARITRA and Baba.lots of shreeram. I welcome this forum..shreeram.

kalyani shinde said...

Hari Om Dada,
Indeed Great News for all shradhavans. It will certainly help us in our panchshil exams. By this we all will get an opportunity to understand and to discuss Sai Charitra. Every Shradhavan can discuss his/her views. Really great news. shreeram

Pushkar Terde said...

HARI OM DADA,

THX FOR SUCH BEAUTIFUL BLOGS...EAGERLY WAITING TO KNOW MORE ABOUT ANIRUDDHA SAI FROM YOUR SIDE.

OM KRUPASINDHU SHREE SAINATHAYA ANIRUDDHAYA NAMAHA.

Hareesh Mahajan said...

Dear Dada

I feel Adyapipa(Kaka) lived Saicharitra all his life.

I remember a story told by Yogindrasinh that how Meena vahini had introduced Yogendrasinh and Vishakhaveera to KAKA after Discourse of Bapu at DISILVA. That Time Meena vahini had requested Kaka that include them to in the "WARUL" (Home of Ants).

ADYAPIPA through PIPASA has always encouraged bhaktas to be on the path of Bhakti and Seva and to be with Bapu Always.

We too are very lucky to have ADYAPIPA as a CATALYST IN OUR LIFE who makes My Bonding with My Beloved Bapu more stronger.

bhavna sharma said...

Shreeram dada fr creating such a nice blog eagerly waiting fr ths forum. Om krupa sindhu shri sainathaya namah

Sangitaveera Vartak said...

हरि ॐ दादा,
काकांबद्दल काही आठवणी तुम्ही ब्लॉगावर शेअर केल्याबद्दल श्रीराम.... त्यांची गुरुभक्तीची काय वर्णावी महती.... धन्य ते काका... आणि धन्य तुम्ही....
’साई - द गाईडींग स्पिरीट ("Sai - The Guiding Spirit")’ फोरम चालू करणार आहात हे ऐकून तर मन एकदमच खूष होऊन गेले... म्हणजे आम्हा सर्वांना तुम्ही आता मोठा ’प्लॅटफॉर्मच’ उपलबद्ध करून देणार आहात.....मला किती आनंद झाला आहे हे मी सांगू शकत नाही..... फक्त खूप खूप श्रीराम.....
आता पंचशील परिक्षेला बसलेल्या परिक्षार्थींनाही एक मार्ग मिळेल शंका निरसन करण्यासाठी.....आम्ही सर्व एकदम आतुरतेने या फोरमची वाट पाहत आहोत.... आमच्यासाठी तुम्ही जी संधी उपलब्ध करून देणार आहात त्याची आम्ही पूरेपूर उपयोग करुन घेऊच...... आता फ्क्त त्या दिवसाची म्हणजे १५ ऑगस्ट ची वाट बघणार आहोत.... परत एकदा खूप खूप श्रीराम.....

Snehal Gadkari said...

हरी ओम दादा !खूप खूप श्रीराम !खरोखर साई-द गाईडिंग स्पिरीट हा नवीन फोरम १५ ऑगस्ट पासून बाप्पाच्या कृपेने सुरु होणार आहे हे वाचून

खूप आनंद झाला .साई चरित्रात हेमाडपंत वारंवार म्हणतात ",अचिंत्यदानी गुरुमाय " हे पटते .अजूनही एक ओवी आठवली ,"

"विशद चरिते या साईंची ,प्रशस्त चित्ते ऐकावयाची संधी येता ऐसी सुखाची ,कोण फुकाची दवडील"

अशी संधी म्हणजे आम्हा बापू भक्तांना पर्वणीच आहे .१५ ऑगस्ट हा भारताचा स्वातंत्र्य दिन .पण साई चरित्रात हेमाडपंत ८व्या अध्यायात म्हणतात कि ,मनुष्यप्राणी मुक्त आहे ,तो स्वतंत्र आहे ,तो शाश्वत आहे ,हि जाणीव सदैव राहायला हवी ,आणि असे हे स्वातंत्र्य पवित्र मर्यादा पाळुन आणि सद्गुरूची कास धरूनच मिळविता येते .दादा ! मला वाटते कि या साठीच पिपीलिका मार्ग सतत आमच्या सारख्या सतत या मार्गाव

रून घसरगुंडी होणाऱ्या पण या मार्गावरून चालण्याचीच आस असणाऱ्यांसाठी नजरेसमोर राहणे खूप आवश्यक आहे आणि त्यासाठी या फोरम चे खूप मार्गदर्शन होईल हे नक्की . श्रीराम ! दादा !

Naina Tushar said...

Shree ram dada..
kharya arthane sai charitra ekdum deeply samjavun ghenyachi sanddi ...
nahi nahi
sandhi khup lahan ahe "parvani" amha sarv bapu bhaktana milali aahe...
shree ram deva